top of page

Yaşamın Bir Amacı Olmalı...


Yaşamak için bir nedeni olan insan, her türlü nasıl’a katlanabilir.

Nietzsche


Yaşam, doğumla başlayıp, ölümle son bulan süreçtir. İnsanoğlu da yaşam denilen bu süreci, sürekli bir mücadele ile sürdürür.


Peki hiç düşündünüz mü bu mücadeleyi neden yapıyorsunuz? Bir amacınız var mı? Yoksa sırf size dayatıldığı için mi yaşamınızdaki mücadeleleri sürdürüyorsunuz? İşte bu sorulara vereceğiniz cevaplar hayatınızı değerlendirmenizi, belki de yeniden düşünmenizi sağlayacak cevaplardır.


Her insanın yaşam denilen süreç içerisinde mutlaka bir amacı olmalıdır. Ancak bu amaç kıyafet almak, araba almak gibi maddi ve somut olmamalı, daha ulvi olmalıdır. Çünkü maddi ve somut amaçlar, geçici amaçlardır. Gerçekleştikten sonra heyecanı kaybolur. Oysa ulvi amaçlar, yaşam boyu sürer ve insana yaşama gücü verir. Ulvi amaçlar aslında insanın değerleridir. Örneğin; öğretmen olmak somut bir amaçtır ama aydınlık gelecek için bireyler yetiştirmek ulvi bir amaçtır, bir değerdir. Değerler sevmeyi, önemsemeyi, verici olmayı, paylaşmayı, arkadaşlığı, insan olmayı kapsar. Elbette ki her insanın yaşamı boyunca maddi dediğimiz amaçları da olacaktır ve olmalıdır. Ancak insanı yaşama bağlayan, devamlılığını sağlayan asıl amaç değerleridir yani ulvi amaçlarıdır.


Hiç düşündünüz mü eski çağlarda yaşayan insanlar bir amaç uğruna, daha iyisini bulmak için çaba göstermeselerdi şu an yaşadığımız hayatı yaşamamız mümkün olur muydu? Elbette ki olmazdı çünkü insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler, merak etmek, hayal kurmak ve elindekiyle yetinmemektir. Bu özellikler sayesinde amaç edinirler ve gerçekleşen amaçlarla da toplumlar gelişir, ilerler.


Her insanın bir amacı olmalı çünkü;

 • Amacı olan insan yaşama bağlıdır, yaşamdan zevk alır.

 • Amacı olan insanın zorluklara karşı dayanma gücü yüksektir.

 • Amacı olan insan inançlı insandır.

 • Amacı olan insan daha uzun yaşar.

 • Amacı olan insan kendine inanır ve güvenir.

 • Amacı olan insan meraklıdır.

 • Amacı olan insan hayal kurar.

 • Amacı olan insan kendini geliştirir.

 • Amacı olan, bir amaç doğrultusunda yaşamını sürdüren insanlar, hayatlarını boşa geçirdiklerini düşünmezler.

Oysa;

 • Hayatında bir anlam, bir amaç bulunmayan insan kaybolur, yaşamdan zevk almaz.

 • Amaçsız insan kendine diretilen hayatı yaşar.

 • Amaçsız insan olduğu yerde kalır ve tembelleşir. Tembelleşen insan da paslanır.

 • Amaçsız insan heyecanını yitirir, kendine güveni kalmaz.

 • Amaçsız insan, çevresine karşı duyarsızlaşır, hayattan zevk alamaz ve bunalıma girer.

 • Amaçsız insan, başka insanlar tarafından kullanılmaya açıktır.

Günümüz dünyasında, özellikle de gençler arasında, hayatı sorgulamak, boş vermişlik, atalet ve bunun sonucunda da hiçbir amaç olmadan anı yaşamak duygusu hakimdir. Elbette ki anı yaşamak, yerinde ve ayarında yaşanması halinde çok güzel bir duygudur. Her insanın zaman zaman anı yaşamak ihtiyacı olmaktadır. Örneğin, yoğun geçen bir günün ardında, gün batımını izleyerek yemek yediğiniz bir lokantada masaya başka hiçbir şey getirmemek gerekir. Orada doğru olan anı yaşamaktır.


Ancak günümüzde bazı gençler gibi, her şeye isyan etmek, hiçbir şey yapmamak ve sosyal medyanın kölesi olmak, anı yaşamak değil, aksine insanın aydınlık geleceğini, yavaş yavaş karanlığa sürüklemesidir.


Peki hayatımızın amacını nasıl buluruz?

 • Bir insanın hayatının amacını bulabilmesi için öncelikle kendini tanıması, kendini sevmesi, kendine saygı duyması ve güvenmesi gerekir. Kendini tanımayan,kendine güvenmeyen, kendine saygı duymayan bir insanın hayatının amacını bulup, o amaç için çabalaması beklenilemez.

 • Bir diğer önemli nokta, kişinin kendisinin dışında başka insanları da sevmesi, saygı duyması, değer vermesi gerekir. Başka insanları seven, değer veren insan toplumda yalnız olmadığını bilir ve topluma fayda sağlamak için de çabalar.

 • Ayrıca kişinin hangi konularda iyi olduğunu, hayatta nelere önem verdiğini bilmesi de hayat amacını bulma konusunda önemli bir noktadır. Değerler amaca yönlendirir.

 • Hayatımızın amacını bulmak kadar, o amacı tutkuyla yapmak da çok önemlidir. Bu nedenle kişinin tutkularını bilmesi hayat amacını bulma konusunda önemli bir faktör olacaktır.

 • Bir diğer önemli nokta ise, kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması hayat amacını bulurken destek sağlayacaktır.

 • Şükretmek hayat amacını bulmada en önemli unsurdur. Şükretmeyi bilen insan, olumlu duygulara sahip insandır. Olumlu duygular insanı, çevreye duyarlı, başkalarını da düşünen, hayatına anlam arayan insan yapar.


“Hayatınızın en önemli iki günü: Doğduğunuz gün ve niye doğduğunuzu bulduğunuz gündür.”

Mark Twainコメント


bottom of page