top of page

Geri Bildirim Almak ve Vermek
Her insan yaşamı boyunca birçok konuda geri bildirim alır veya verir. Kimi zaman bilinçli olarak yapar, kimi zaman da farkında olmaz. Ne şekilde olursa olsun, geri bildirim kişiler arası iletişimi kuvvetlendiren bir unsurdur.


Peki nedir geri bildirim?

Geri bildirimin sözlük anlamı;

1.Gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin edinilen bilgi,

2.Yapılan bir davranışın, düzenlemenin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği bilgi.(bkz.TDK)


Sözlük anlamından da anlaşılacağı gibi, herhangi bir davranış, durum, çalışma vs karşısında dışarıdan aldığımız bilgi, geri bildirimdir. Geri bildirim kesinlikle olumlu veya olumsuz, başarılı veya başarısız olarak düşünülmemelidir.


Geri bildirim adil olmayabilir, doğru olmayabilir; olumsuz olabilir, yanlış yerde yanlış zamanda verilebilir. Burada önemli olan, geri bildirimi fırsata çevirip gelişimimize katkı sağlayan bir araç olarak görmektir. Geri bildirimi bu şekilde görebilirsek gerek iş hayatında gerek sosyal çevremizde daha öngörülü, daha insancıl bir tutum sergileyebilir; kariyerimizde daha başarılı olabiliriz.


Ancak bunu başarmak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü insanoğlu dünyaya belirli kalıplarla gelmez. Zamanla içinde yaşadığı coğrafya ile bütünleşir ve o coğrafyanın kültürel özelliklerine adapte olur. Bu açıdan bakıldığında, Türk toplumu açık sözlü olmak konusunda çok da rahat değildir. Özellikle iş ortamında ast-üst arasındaki ilişkilerde verilen geri bildirimler olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir.


İyi bir geri bildirim nasıl olmalıdır?


·        Geri bildirim için en önemli ve ilk unsur, izin almaktır. Geri bildirim verilecek kişiden izin almadan geri bildirim verilmemelidir.

·        Geri bildirimde karşı tarafa saygı duyulmalıdır.

·        Geri bildirim kişilikle ilgili olmamalıdır.

·        Geri bildirimin mutlaka işe yarar bir amacı olmalıdır. Örneğin, karşımızdakini üzmek ya da  kendimizi motive etmek için geri bildirim verilmemelidir.

·        Geri bildirim verirken üsluba dikkat edilmelidir.

·        Verilen geri bildirim olumsuz bile olsa eleştirmeden yardımcı olmayı amaçlamalıdır.

·        Geri bildirim verirken açık olunmalıdır. Karşı tarafın anlayacağı şekilde net ifadeler kullanılmalı, herhangi bir belirsizliğe yer verilmemeli hatta mümkünse teyit alınmalıdır.

·        Geri bildirim verilen konu ile ilgili gerekirse gelişim desteği verilmelidir.

·        Geri bildirimden hemen sonra, geri bildirim alan kişiye izin verdiği için teşekkür edilmelidir.


Geri bildirim vermek kadar almak da çok önemlidir. Geri bildirim alan kişinin de almış olduğu geri bildirimi iyi yönde değerlendirmeyi başarabilmesi çok önemlidir. Bunun için öncelikle;


·        Geri bildirim aldığında bunu direkt kendisine yapılan bir hakaret, kişiliğine yapılan bir saldırı ya da haksızlık olarak almamalıdır.

·        Geri bildirim veren kişi ile olan ilişkisini, almış olduğu geri bildirimden bağımsız tutmalıdır.

·        Geri bildirimi almış olduğu bir mentorluk, koçluk ya da danışmanlık olarak düşünmeli ve buna göre çıkarımlar yapabilmelidir.

·        Almış olduğu geri bildirim karşısında motivasyonunu kaybetmemeli ve gelişimine katkı sağlayabilmesi için daha fazla detay alabilmelidir.

·        İhtiyaç duyması halinde geri bildirim veren kişiden geri bildirim konusu hakkında destek istemelidir.

·        Geri bildirimin sonunda geri bildirimi verene teşekkür edip kendi değerlendirmesini de paylaşmalıdır.

 

Geri bildirim insanın yolunu aydınlatan bir fenerdir. Karanlıkta yürüyerek, önümüze çıkan engellerle mücadele edeceğimize, feneri kullanarak önlem almamız daha mantıklı değil mi?


Herkesin aydınlık yollarda yürümesi dileğiyle...Comments


bottom of page