top of page

Bülbül Güle, Karga Çöplüğe Götürür...


İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalamaz, sürekli olarak çevresindeki insanlarla ve doğayla etkileşim halindedir. Bu etkileşimle birlikte, kişinin karakter yapısı da beslenir ve gelişir. Etkileşimin olumlu ya da olumsuz olma durumu, kişinin karakterini de olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle; karakterimizi besleyen gıdaları seçerken titiz ve dikkatli davranırsak, alacağımız sonuç da sağlıklı ve olumlu olur.


Nietzsche “Uçuruma uzun süre bakarsan uçurum da sana bakar.” demiştir. Yani insan bir müddet sonra baktığı şeye dönüşür. Bu nedenledir ki neye bakmak istediğimize karar vermek, karakterimizi beslemek yolunda atacağımız ilk adım olacaktır.


Eğer biz;

İyiliğe bakarsak iyilikle, kötülüğe bakarsak kötülükle,

Şiddete bakarsak şiddetle, merhamete bakarsak merhametle,

Doğruya bakarsak doğrulukla, yalana bakarsak yalanla,

Bilime bakarsak bilimle, cehalete bakarsak cehaletle,

Haksızlığa bakarsak haksızlıkla, adalete bakarsak adaletle bakarız.


Karakterimizi beslemek yolunda atılacak bir diğer önemli adım ise, bizi yükseltecek, bize olumlu örnek olabilecek insanları hayatımıza almaktır. Çünkü;

“İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.”

Jim Rohn

Yani;

  • Ortalaması olacağımız 5 kişiyi seçerken, ortalamamızı yükseltecek ve geriye dönüp baktığımızda, keşke yerine iyi ki diyeceğimiz insanlara kucak açmalıyız. Elbette ki hayatın akışı içerisinde, yaşanılan fiziki çevrede zorunluluk dolayısıyla birlikte olacağımız insanlar olacaktır. Burada önemli olan, kendi dünyamıza alacağımız insanları doğru seçebilmek ve onlarla daha fazla vakit geçirebilmektir.

  • Zamanın su gibi akıp gittiğini, her anın kıymetini bilerek boşa harcamamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenledir ki bizi her anlamda aşağıya çeken insanlardan uzak durmalıyız.

  • Güzel bir gelecek için önce kendimizi yetiştirmeli, başkalarının yetişmelerine de katkıda bulunmalıyız.

  • Günü geldiğinde boş bir hayat yaşadım diyenlerden olmamak için, hayata iz bırakan insanların yaşamlarını örnek almalı ve kendi izimizi bırakmak için çaba göstermeliyiz.


“Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”

Hz. Mevlana


Comments


bottom of page