top of page

Sıfırdan Başlamak
İnsanoğlu, doğumuyla ölümü arasında geçen sürede, olumlu-olumsuz birçok durumla karşı karşıya kalır. Yaşam süresi dediğimiz bu süre içerisinde bazen öyle çok olumsuz durumla karşı karşıya kalır ki, bu durumun üstesinden gelebilmek için, hayata sıfırdan başlamak ister. Kimi zaman da, kendisi istemese bile, şartlar onu hayata yeniden başlamaya iter.
İnsanın yaşam döngüsü içerisinde yaşayabileceği bu olumsuzluklar; işle ilgili olabilir, bir yakının kaybı ile ilgili olabilir, okul-iş hayatındaki büyük başarısızlıklar olabilir, maddi kayıplar olabilir, doğal afetler olabilir vs. Böyle durumlar yaşandığında ise, üzüntü, mutsuzluk, motivasyon düşüklüğü, günlük yaşamın gerektirdiklerini yapmaya karşı isteksizlik, gün geçtikçe artan bunalım duygusu gibi insanı yoran, psikolojisine zarar veren olumsuzluklar başlar. Bu nokta insan hayatında önemli bir noktadır. Ya uzun soluklu, sağlıklı ve işe yarar çözümlerle hayatını yeniden başlatma cesareti gösterir ya da çaresizlik girdabına kapılır ve düşünmeden, sabırsızca, geçici ve hayatını daha da çıkmaza sokacak çözümler bulur.


Bu yazının hayata yeniden başlamak isteyenlere destek, hayattan vazgeçmişlere de ilham olması umuduyla...


Sıfırdan hayat nedir?

Sıfır yeni bir başlangıç noktasıdır, sadeliktir, çıplaklıktır. Ne eksidir ne artıdır. Hayata sıfırdan başlamak demek, hayatımıza ikinci şansı vermek ve olmak istediğimiz insana dönüşmek için yeniden başlamak demektir.


Elbette ki hayata yeniden başlama kararı almak çok kolay değildir. Beraberinde birçok soru işareti, kaygı, korku getirir. Ama denememek, cesaret gösterememek korkuların esiri olmaktır. Unutmamak gerekir ki;


“Korkarak yaşıyorsanız yalnızca hayatı seyredersiniz.”

Nietzsche


Oysa insan hayatı seyretmek değil, yaşamak için gelmiştir. Öyleyse yaşamak için ne gerekiyorsa yapmak, korkularımızın bizi durdurmasına izin vermemek, risk almak, fırsat yaratmak, fırsatları değerlendirmek ve sadece bir hayatımız olduğunu unutmayarak yaşamamız gerekmez mi?


“Limanı terk etme cesareti göstermeyen insan, kendi kıyısında acı çekmeye mecburdur.”

La Edri

Hayata yeniden başlamak için neler yapılabilir?


1. Yeni bir başlangıç yapmak için ilk yapılacak şey, geçmişi kabul etmektir. Geçmişte her ne yaşandıysa, onu olduğu gibi kabul etmek ve yaşanılanları bir deneyim olarak görmek gerekir. Çünkü insan deneyimledikçe gelişir, olgunlaşır.

2. Geçmişi kabul etmek kadar önemli bir diğer nokta, geçmişi geçmişte bırakmaktır. Geçmiş bir deneyimdir ancak yeni bir başlangıç için ait olduğu yerde kalmalıdır. Yeni adımlarımızı atarken bizimle gelmemelidir. Unutmamak gerekir ki, bir şeyin başlaması diğerinin bitmesi ile gerçekleşir. İnsan hayatı hep bitişler ve başlangıçlarla devam eder, bebeklik biter, çocukluk başlar, sonra gençlik, evlilik, yaşlılık diye döngü devam eder.

3. Yeni bir başlangıç yapmak için, atacağımız adımları belirlemek çok önemlidir. Bunu yapabilmek için de öncelikle geçmişte yaşanılanlardan ders çıkarmak gerekir. Geçmişte yaşanılanları tek tek belirleyip, hangilerini istemediğimize karar vermeli, onları yeni hayatımızın defterine yazmamalıyız. Aynı şekilde hedeflerimizi de belirlemeli ve hedefe giden adımları da yeni hayat defterimize mutlaka eklemeliyiz.

4. Yeni bir başlangıç yapmak için, gerçekçi olmak, bir başka önemli noktadır. Çünkü gerçeklikten uzak adımlar, bir önceki yaşanılanların başka bir versiyonu olarak yeniden karşımıza çıkabilir. Bu nedenle gerçekçi atılan her adım, bitiş noktasına daha da yaklaşmamız demektir. Örneğin, her çocuk okul hayatında başarılı olmak zorunda değildir. Çünkü her çocuğun ilgi alanı, yeteneği birbirinden farklıdır. Bu nedenle çocuğu doğru ilgi alanına, doğru okullara yönlendirmek ebeveynlerin çok dikkat etmesi gereken bir konudur. Fen bilimlerine ilgisi olmayan bir çocuğu, fen lisesine göndermek başarısızlık getirebilir.

5. Hayatta her şey için bir zaman gerekir. İnsanın dünyaya gelirken 9 aylık bir süre gerektiğini, bir meyve ağacının dikilir dikilmez meyve vermediğini unutmamak gerekir. Hepsi için bir büyüme, olgunlaşma dönemi gerekir. Bu nedenle sabretmeyi bilmek çok önemlidir. Denedim ama olmadı demek tembelliktir, bahane üretmektir.

6. Hayata yeniden başlamanın en önemli yollarından biri kendine güvenmektir. Her insanın başarabildikleri birbirlerinden farklıdır. Burada önemli olan neler başarabileceğimizi bilmek ve başaracağımıza dair kendimize güvenmektir.

7. Yeni hayatımızı planlarken, attığımız her adımda, bir sonraki adımı planlamak ve öngörülü olmak, başarıyı da beraberinde getirir. Ayrıca, daha önce başımıza gelenlerin yeniden gelmemesi için B planı hazırlamak, beklenmedik durumlar için kuvvetli bir silah olacaktır.

8. Çevremizde güvendiğimiz, bizi seven, mutlu olmamızı isteyen kişilerden destek almak başarıya giden yolda atılacak önemli bir adım olacaktır. Unutmayalım ki farklı görüşleri, farklı düşünceleri duymak çeşitlilik sağlar. Belki de bizim düşünemediğimiz ama çok da işimize yarayacak bir fikri başkasından duyarak, kendimiz için önemli bir fayda sağlamış oluruz.

Son söz olarak;


Yaşanılan olumsuzluklarda, yanlışın peşinde gitmek kolay olandır. Ama unutmamak gerekir ki karanlık yolun ışığı, doğruyu yapmak için çabalamaktır.


Tuba Atalay Kocabıyık
Comments


bottom of page