top of page

Başarı Üzerine


Başarı doğduğumuz andan itibaren ailemiz, öğretmenlerimiz, sosyal çevremiz tarafından bize öğretilen bir kavramdır ve bu öğreti hep somut bir şarta bağlanır.

 • Okumayı söktüysen başarılısındır.

 • Karnenin hepsi pekiyi ise başarılısındır.

 • Sınıfını geçtiysen başarılısındır.

 • Üniversiteyi kazandıysan başarılısındır.

 • İyi bir işe girdiysen başarılısındır.

 • İyi bir evlilik yaptıysan başarılısındır...

Bu şartlar spordan, sanata kadar birçok alandaki faaliyetlerle uzar gider. Bu şartları sağlayamadığın takdirde ise, isminin önüne hemen başarısızlık sıfatı yapıştırılır ve mahalle baskısı başlar. Oysa başarı kimi insan için somut olarak ifade edilebilirken, kimi insan için de soyut bir anlam taşır.


Başarının tanımı ister soyut olsun isterse de somut, her insanın birbirinden farklı karaktere, zekaya, beden yapısına, kişilik özelliklerine, duygulara, isteklere sahip olmaları nedeniyle aynı konuda başarılı olmaları da mümkün değildir. Kimi insanın beden gücü onun çok iyi bir sporcu olmasını ve spor alanında yüksek başarılar yakalamasını sağlarken, kimi insan da sanatsal açıdan güçlüdür ve sanat alanında yüksek başarılar yakalar. Başka bir insan iyi dostlara sahip olma konusunda başarılıyken, bir diğer insan da farklı hayatlara destek olma konusunda başarılıdır. Dolayısıyla, hem insanların birbirinden farklı olmaları, hem de başarı kavramının her insan için farklı bir tanıma sahip olması nedeniyle, her alanda başarı göstermek mümkün değildir. Dolayısıyla da başarısızlık her insanın yaşayabileceği doğal bir durumdur. Burada unutulmaması gereken şudur ki; yaşanılan bir başarısızlık belki de daha sonrasında kazanılacak çok büyük bir başarının habercisi olabilir.


Başarı, şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.

Winston Churchill


Günümüzde sosyal medyanın önlenemez yükselişi; başarı kavramının sadece zenginlikle, şöhretle, eğlenceyle tanımlandığı, kolay yoldan para kazanmanın cazip hale getirildiği, genç beyinleri sömürüp onları tembelliğe iten, çabalamayı engelleyen bir yaşam tarzını da beraberinde getirdi. Sosyal medya hayatı diye nitelendirilen bu hayat yüzünden birçok genç, şöhret olma ve yattıkları yerden para kazanma amacı taşıyarak, sosyal medya bağımlılığına yakalanmıştır. Durum böyle olunca da hayatlarını doyasıya yaşama, kendilerini yetiştirme, gelecek planlama, eğitime gereken önemi verme, kitap okuma v.s gibi faaliyetleri zaman kaybı olarak değerlendirmeye başladılar.


Peki başarı sadece para kazanmak ve şöhret olmak mıdır?


“Başarının tanımı, sabah harika bir gün olacağını bilerek yüzünüzde bir gülümseme ile uyanmaktır.”

Mark Cuban

“Başarı, fark yaratmış gibi hissetmektir. Bir şey icat etmek ya da çocuk yetiştirmek ya da ihtiyacı olan insanlara yardım etmektir.”

Bill Gates

Yukarıdaki örneklerde göreceğimiz gibi, zengin ve şöhretli bazı insanlar için başarı para ile ifade edilmiyor. Çünkü başarı herkes için somut olarak ölçülebilen bir kavram değildir.

Kimi insan için;

 • Hayatı sevmek başarıdır,

 • Kendini sevmek, kendine güvenmek, kendinle gurur duymak başarıdır.

 • Kendi dışınızda başka hayatlara da örnek olabilmek, dokunabilmek başarıdır.

 • Sevilmek, önemsenmek, değer verilmek başarıdır.

 • Denemekten korkmamak, çabalamak, mücadele etmek başarıdır.

Sonuç olarak başarı; bizim dış dünyaya karşı bakış açımızdır. Bizim için ne anlam ifade ettiğini farketmek ve ona göre hareket etmektir. Unutmamak gerekir ki her insan bir başarıdır. Önemli olan kendi değerini bilmesi, ne istediğini bilmesi, vazgeçmemesi, bir başarısızlıktan diğerine geçme cesareti gösterebilmesidir.


“Başarının gerçek ölçüsü, kaç kez başarısızlıktan geri dönebileceğinizdir.”

Stephen Richards


Comments


bottom of page